Barnets alsidige personlige udvikling

I løbet af barnets tid i dagplejen udvikler det sig fra at forholde sig til kun familien, til at skulle indgå i et fælleskab med andre børn – både i det daglige, når vi er på besøg hos andre pasningsordninger, og når vi er sammen med andre passere og børn i større sammenhænge.

Barnet opbygger sit personlige indre gennem tæt tilknytning og i relation til både os og jer, som forældre. En positiv selvopfattelse er gennem opvæksten helt afhængig af relationer med andre, som også er et fokus i vores pasningsordning.

I en positiv selvopfattelse føler barnet sig værdsat, kan mærke sig selv og er fortrolig med egne følelser. Når et barn har en stabil selvopfattelse, er barnet i stand til, at udvikle evne til forundring, fordybelse, opmærksomhed og koncentration. 

Vores mål er derfor:

* At skabe et miljø hvor barnet opnår en følelse af selvværd.

* At skabe et rum for tryghed og udvikling, igennem anerkendelse af barnets individuelle behov og genkendelighed. 

* At barnet oplever, at have værdi i at være sig selv i et fælleskab.

* At barnet udvikler begyndende empati.

  
 
Vi observerer følgende tegn:

* At barnet tager initiativ.

* At barnet tør være en del af et fællesskab, f.eks. deltager i sanglege, dans, fællesleg.

* At barnet viser gå-på-mod og initiativ med selvhjulpenhed/selvstændighed og lysten til at deltage, f.eks. at barnet sætter sig klar, når det opdager at vi finder sangbog/sangkuffert frem.

* At barnet tør henvende sig til andre børn og voksne. 

* At barnet begynder at give udtryk for egne behov, interesser og følelser – verbalt eller nonverbalt (gråd, kropssprog, lyde, berøring, smil og hvin). 


 
Tiltag vi især udøver: 

* Skaber sammenhæng mellem hjem og pasningsordning ved en god og tæt forældrekontakt. F.eks. ved forældre- og bedsteforældrearrangementer, forældre/barn hygge/lege dage, forældresamtaler og den daglige kontakt.

* Sætter ord på barnets initiativer, følelser og handlinger.

* Sørger for at barnet er en del af fællesskabet: ved sanglege, spisning, på ture og fastlagte aktiviteter.

* Anerkender og støtter barnet i at udtrykke følelser – ved at sætte ord på. Alle følelser har brug for at blive udtrykt. Barnet støttes i opture og nedture.

* Arbejder i en genkendelig struktur, som barnet trygt kan agere i: fast dagsrytme – spisetider, spise på fast plads, pusle- og soverytme m.v. også når vi er ud af huset.

* Støtter barnet i at være selvhjulpen, f.eks. ved selv at tage overtøj på, rydde op efter sig, dække bord m.v..

* Vi tager udgangspunkt i barnets udviklingsniveau, derved har barnet det største succeskriterie.