Det er JERES valg

 Privat pasningsordning gør det muligt for jer som forældre at have langt større indflydelse på jeres barns hverdag.

 I en privat pasningsordning er det jer der vælger, hvem der skal passe jeres barn, og ikke kommunen. Normalt henviser kommunen jer til den første ledige plads, mens det ved privat pasningsordning er børnepasseren og forældrene, der vælger hinanden.

 Der er ingen nedskæringer og forringelser p.g.a. økonomi.

  Der er fleksible åbningstider.

 Vi er til rådighed for dialoger/møder uden for åbningstid.

 I har mulighed for at kontakte os via sms og/eller mail, når I har brug for det.

 Der er ingen gæstebørn, hvilket giver en rolig og forudsigelig dag.

 Der er muligheder for børnene at komme ud på flere ture/oplevelser.

HVORFOR VÆLGE DEN STORE PASNINGSORDNING?

 I en stor-pasningsordning er der altid en voksen til rådighed til et barn,  der er ked af det eller andet, også når der skiftes bleer…det giver langt større sikkerhed for, at barnet får opfyldt sine behov, så snart de opstår.

 Mulighed for af og til at opdele børnene efter alder/udvikling, så man kan lave alderssvarende aktiviteter.

 Der er altid to ekstra hænder og øjne, når vi er ude af huset.

 En stor børnegruppe betyder flere udfordringer og større mulighed for social indlæring.

 Der er altid legekammerater af begge køn i stor-dagplejen og oftest en på samme alder.

Stor-pasningsordning er den bedste rustning af dit/jeres barn til en endnu større gruppe børn i din/jeres guldklumps fremtidige børnehave.