Godkendelse & Tilsyn

Som privat pasningsordning godkendes både hjemmet, børnepassere og resten af husets beboere, samt de der jævnligt gæster huset, mens børnene er her.

Der indhentes straffe- og børneattester på alle.

Man godkendes til et bestemt antal børn. Både Heidi og Sanni er begge godkendt op til 5 børn.

Som selvstændig børnepasser under Frit valg-ordningen godkendes man under samme vilkår som de kommunale dagplejere, og der føres ligeså tilsyn fra den kommunale konsulent.

Det pædagogiske tilsyn fra Aarhus Kommune udføres af konsulent Jette Roed, mobil: 2921 5442, E-mail: jroed@aarhus.dk.

Læs mere på nedenstående link

http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/pasning/frit-valg-ordningen/godkendelse-og-tilsyn.aspx