Krop & Bevægelse

Kroppen er det sanseinstrument barnet møder omverden med og sanser verden gennem. Kroppen spiller derfor en stor rolle, når barnet skal lære noget nyt. At kunne beherske kroppens funktioner (alderssvarende) er en forudsætning for, at kunne udvikle andre kompetencer. At have en god motorik, har en stor betydning for sproglig indlæring, kognitivt og sociale kompetencer.


 Følgende er vores mål indenfor krop og bevægelse:

* At barnet føler lyst og glæde ved at bruge kroppen. 

* At barnet opnår begyndende kropsbevidsthed og bevidsthed om sanserne.

* At barnet udvikler sin motorik, for derved at opnå større selvhjulpenhed og selvstændighed.

* At barnets fysiske sundhed styrkes med fokus på kost, hygiejne og bevægelse.

Tegn vi observerer:

* At barnet selv opsøger fysisk aktivitet og viser glæde derved: fx kravler op af bakken, løber, kører på scooter m.v. 

* At barnet tør udfordre sig selv og afprøve egne grænser: f.eks. at turde prøve nye ting.

* At barnet viser glæde/stolthed ved selv at kunne tage tøj på.

* At barnet viser interesse, for det vi skal spise, og tør at smage på det. 

* At barnet har lysten til at vaske hænder, og selv tager initiativet. 

* At barnet begyndende kan benævne og vide hvor de forskellige kropsdele sidder. ·

* At barnet selv bliver opmærksom på sine sanser, f.eks. at det dufter dejligt, at noget larmer eller at solen er varm.

Tiltag vi gør:

* Skaber miljøer både ude og inde, der giver mulighed for bevægelse og motoriske udfordringer på forskellige alderstrin: Bakken på legepladsen, skumbane inde, kravle op på små stole og højstol, motorikbane ude

* Vi synger fagtesange, der benævner kropsdelene, spejler os og benævner kroppen.

* Vi øver næsten dagligt selvhjulpenhed f.eks. at tage tøj af og på.

* Ture til skoven, stranden, på legepladser, på bakkerne ved gymnasiet m.v. 

* Være god rollemodel samt igangsætter i forhold til fysiske aktivitet, så barnet bevare bevægelses glæde.

* Vi skaber rum og god stemning omkring måltiderne, og er meget bevidst om at maden skal være børnevenlig, sund og nærende.

* Vi lærer børnene om hygiejne – på alderssvarende niveau, f.eks. vasker hænder når vi har været ude, hjælper til ved bleskift (tager bukserne af), pudser selv næse m.v..

* Vi hjælper barnet med at skærpe dets sanser og være opmærksom på dem. F.eks. at dufte til en blomst, mærke sand, mudder, græs m.v. med hænder og fødder, lytte til stille musik, vinden, regnen, flyvemaskiner m.v., se madens farver, ting i trafikken, den smukke blomst, fuglene der flyver og meget, meget andet.