Kulturelle udtryksformer & Værdier

Børn skal møde voksne, der aktivt formidler kultur, og som støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spektre af kulturelle aktiviteter.  Kultur med børn er, når børn og voksne i fælleskab producerer udtryk gennem brug af forskellige kulturelle udtryksformer.

 
Vores mål indenfor kulturelle utryksformer og værdier er:

* At barnet får kendskab til, hvordan de kan bruge forskellige redskaber og materialer.

* At barnet oplever glæden i processen ved at fremstille et kunstværk.

* At barnet får kendskab til deres nærmiljø og forskellige kulturinstitutioner f.eks. biblioteket.

* At barnet inddrages i husets kultur og traditioner.

* At give barnet mulighed for, at bearbejde hverdagens indtryk gennem forskellige udtryksformer. 

Tegn vi observerer:

* At barnet deltager med lyst og glæde i kreative aktiviteter, temauger, tegne, male, synge, danse m.v. 

* At barnet er nysgerrig og optaget af det vi ser, når vi besøger kultur institutioner.

* At barnet oplever glæde ved aktiviteter ved de årlige traditioner, f.eks. fastelavn, jul, påske m.v..

* At barnet oplever glæde ved at vise deres kreative projekter frem, f.eks. julegave eller en tegning. 

* Begyndende glæde ved fælles udtryksformer: f.eks. at spontan dans eller sang opstår, og de andre også begynder at danse/synge med.

Tiltag vi gør:

* Forbereder og finder forskellige materialer og redskaber frem ved planlagte aktiviteter. 

* Går foran og er god rollemodel og viser barnet, hvordan de forskellige materialer bruges: sakse, pensler, karton, maling m.m. 

* Giver mulighed og plads til udklædning, danse eller lytte til forskelligt musik.

* Intro til IPad i forbindelse med læring.

* Fejrer de forskellige traditioner.

* Kører af og til med offentlige transportmidler på ture og får oplevelser på ture.

* Barnet oplever tilhørsforhold til huset ved at kreative projekter hænges op, vi laver familiebøger/billeder og billeder af barnet er på stuen.

* Øver bordskikke.

* Giver plads og mulighed for den frie leg.