Motorik og sprog

Som nævnt hænger motorik og sprog uløseligt sammen. Det gælder ikke mindst for de 0-2-årige børn, for hvem hverken sprog, relationer eller fænomener findes uden en kropslig forankring.

Samtidig er de sproglige og motoriske kompetencer af væsentlig betydning for barnets udvikling senere i livet.

Forskning viser, at de mindste børns motoriske udvikling har stor indflydelse på udvikling af sproget.

Kroppen og motorikken er så at sige børnenes vej ind i sproget, fordi det første ’sprog’ de lærer, er kroppens sprog. Hvis vi vil styrke de mindste børns sproglige udvikling, bør vi derfor begynde med kroppen og motorikken.

Førhen forstod man børns udvikling sådan, at alle udviklede sig efter et fast skema, der altid fulgte den samme rækkefølge og samme tidsplan. I dag ved vi, at den sansemotoriske udvikling er påvirkelig, og afhængig af flere både udefra og indefra kommende faktorer.

De udefra kommende faktorer, der har betydning er: det fysiske miljø, og det sociale miljø, som barnet færdes i dagligt. De indefra kommende faktorer er barnets krop, engagement, deltagelse og lyst til at bruge kroppen. Forenklet sagt, så lærer børn kun de motoriske færdigheder og bevægelseskæder, som de får mulighed for at øve sig i.