Natur & Naturfænomener

Natur og naturfænomener er mere end en tur i skoven – det er fordybelse, eksperimenter, respekt og kendskab til miljø, erfaringen med årstider og vejr.

Barnets skal have mulighed for at møde voksne, som viser glæde, interesse og ansvarlighed for natur og miljø i hverdagen. Det betyder også, at der skal arbejdes med normer f.eks hvordan man opfører sig i naturen samt bruger den. 
 
Målene i vores pasningsordning er derfor:

* At give barnet mulighed for at opleve glæde, respekt og forståelse ved at være i naturen.

* At give barnet mulighed for at lære naturen at kende med alle sanser og opleve naturen som mulighed for leg, oplevelser, udfordringer og viden.

* At give barnet mulighed for at få kendskab til kryb og kravl i nærmiljøet året rundt. 

De tegn vi vil se, er:

* At barnet viser glæde ved at opholde sig i naturen og på legepladsen.

* At barnet dufter til blomster, lytter til bien og fuglen, mærker vinden og regnen.

* At barnet bliver opmærksom på dyr og planter, f.eks. sår karse, kigger på mariehøns m.v.

* At barnet tør undersøge det han/hun finder i naturen.

* At naturen inspirerer barnet til forskellige lege, f.eks. hoppe-i-vandpyt leg og mudderleg i regnen, bygge snemænd i snevejr m.v.. 
 
Tiltag vi gør:

* Bruger naturen, stranden, skoven, nærmiljøet og legepladsen i dagligdagen.

* Snakker om de ting vi møder på vores vej f.eks. en planlagt gå-tur rettet mod et bestemt sted, kan godt ende ud med, at vi står og kigger og snakker om et dyr, og turen får så en anden betydning.

* Udviser glæde og engagement ved at være ude i alt slags vejr. 

* Giver barnet mulighed for, at opleve årstidernes skift.

* Samler ting i naturen og tager dem med hjem for at snakke om dem, undersøge dem og f.eks. udstille tingene (sten, blade o.a.) på vores udstillingshylde.

* Giver barnet mulighed for at klatre, kravle og blive beskidte samt bruge deres sanser i naturen. 

* Som god rollemodel går vi forrest og viser, at vi rydder op efter os (og nogle gange andre) i naturen.