Økonomi

Indgåelse af pasningsaftale

Vi udfylder sammen de ansøgningsskemaer, der skal til omkring pasning og tilskud – vi sender papirene til kommunen – det hele er ganske nemt.

Økonomi

En plads hos Trolderikkerne koster kr. 9.100 pr. mdr. i 2018 og betales forud hver måned til en af os (Sanni eller Heidi) tilhørende konto.

Tilskuddet fra Aarhus Kommune udgør i 2018 kr. 6.053 pr. md. og ubetales til din/jeres nemkonto.

Egenbetalingen udgør altså dermed kr. 3.047 pr. mdr.

Følgende indgår i prisen:

Fuld forplejning, mens barnet er i pasning

Bleer

To-tre sutter m/navn bliver i pasningsordningen (ikke natursutter)

Vådservietter

Engangsvaskeklude

Salver og solcreme

Ture til f.eks. legeland, dyreparker m.fl.

Der betales til pasningen 12 gange årligt, ligesom tilskuddet udbetales 12 gange årligt. Både betalingen og tilskuddet betales forud.

Der ydes søskendetilskud, også selvom søskende går i kommunal institution.

Mere om tilskuddet

• Beløbene reguleres pr. 1 januar.

• Du/I betaler ikke skat af tilskuddet (det betaler jeg af min løn).

• Tilskuddet gives efter §80 i Dagtilbudsloven.

• Tilskuddet udbetales den 1. i hver måned til din/jeres NemKonto.

Yderligere spørgsmål omkring tilskud kan rettes til Tine Rohde fra Aarhus kommune via borgerservice på tlf: 89402222 eller på mail: pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk