Sociale kompetencer

Når et engagement bliver til et fælles engagement, så har barnet rigtig gode muligheder for at udvikle sig.

Social udvikling og læring sker i samspil med omverdenen. Det er vigtigt, at børn lærer at omgås andre børn og voksne på en hensigtsmæssig måde, således at de er i stand til at skabe positive relationer med deres medmennesker.


Derfor er de vigtige mål i vores pasningsordning:

* At barnet støttes i at indgå i sociale relationer.

* At barnet oplever tryghed og tillid i dets relationer til både børn og voksne.

* At barnet begyndende lærer empati og begyndende kan sætte sig i andres sted. 


Og de tegn vi observerer er:

* At barnet viser omsorg og empati for andre, f.eks. ved at være opmærksom på at en blev ked af det, en blev sur og ved at give knus og holde i hånd. 

* At barnet deltager og viser glæde ved at være i et fællesskab, f.eks. glæde ved “samling”, spisning, fælles dans og sang.

* At barnet lytter til andre og begyndende lærer turtagning og at dele.

* At barnet deltager aktivt i leg. 


De tiltag vi gør for at det lykkes:

* Benævner barnets følelser og handlinger. F.eks. ”du blev ked af det fordi du faldt”.

* Udvikler barnets sproglige kompetencer.

* Sætter ord på det vi gør overfor barnet f.eks. siger: ”du vil gerne have mere vand”, hvis barnet sidder og peger på glasset.

* Igangsætter aktiviteter med fælles fokus.

* Børnene mødes af en positiv, engageret og anerkendende voksen hver dag.

* Lærer børnene at være rummelige overfor det der er anderledes, ved selv at være rummelig overfor alle.

* Inddrager børnene i dagligdagens aktiviteter og praktiske gøremål.