Sprog

Når man taler om sprog, mener man både det verbale og nonverbale. Børn skal udfordres på deres nysgerrighed og på deres sprog, så de bevarer glæden ved, at bruge sproget på deres forskellige udviklingsniveauer.  
 
Vi arbejder med følgende mål indenfor sprog:

* At motivere barnet til at bruge sproget til at kommunikere, samarbejde, lære og til at udtrykke egne følelser. 

* At skabe et miljø, som afspejler at sproget er en vigtig del af barnets udvikling og læring.

* At udvikle barnets ordforråd samt evnen til at kommunikere.

* At skabe tryghed og forudsigelighed for barnet, så det får lysten til at bruge sproget. 

Tegn vi lægger mærke til:

* At barnet får et større ordforråd og lyst til at fortælle.

* At barnet genkender sange og historier f.eks. ved at synge med, eller ved at lave fagter.

* At barnet giver udtryk for behov og følelser – både verbalt og nonverbalt. 

* At barnet lytter og bruger sproget i samværet med andre.

* At barnet sætter ord på egne handlinger.

Tiltag vi laver:

* Gør sproget synlig f.eks. ved at hænge billeder, historie, sange m.m. op på væggen.

* Bruger sange, højtlæsning og dialogisk læsning.

* Anerkender barnets kropssprog f.eks. ved at sige ”du gnider dig i øjnene, jeg kan se du er træt”.

* Øver barnet i at modtage en kollektiv besked f.eks. ”nu skal vi alle ud i haven og lege” eller “nu skal vi alle sammen ud og køre i Heidis eller/og Sannis bil, og derfor skal vi ud og tage jakke og sko på” o.s.v..

* Benævner og sætter ord på dagligdagsting, handlinger og behov.